அக்குறணை Lockdown சம்பந்தமாக முஹீத் ஜீரான் அவர்களின் கருத்து

சர்வதேச அரசியல் பரப்புரையாளர் மற்றும் மூலோபாயவாதியான முஹீத் ஜீரான் அவர்களின் வீடியோவில், அக்குறணை Lockdown சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் பற்றிய பகுதி

Read:  Akurana Power Cut Time
SOURCEOriginal Video