இன்றைய தங்க விலை (19-09-2020) சனிக்கிழமை

இன்று இலங்கை தங்க விலை சிறிது அதிகரிப்பினை காட்டியுள்ளது. இன்றைய தங்க விலை வருமாறு.


காலையிலேயே தங்க விலைகளை SMS ஆக பெற்றுக்கொள்ள, கீழே பட்டனை கிளிக் செய்து SMS செய்யவும். T&C*

* Get daily Srilanka gold rate to your mobile- Click above link & send the SMS – 2.5+tx/msg-Mobitel-2/day if balance available