இன்றைய தங்க விலை (26-09-2020) சனிக்கிழமை

இன்று மீண்டும் தங்கத்தின் விலை பவுனுக்கு ரூபா 1000 அதிகரிப்பிணை கொண்டுள்ளது. இன்றைய விலை விபரம்.


காலையிலேயே தங்க விலைகளை SMS ஆக பெற்றுக்கொள்ள, கீழே பட்டனை கிளிக் செய்து SMS செய்யவும். T&C*

* Get daily Srilanka gold rate to your mobile- Click above link & send the SMS – 2.5+tx/msg-Mobitel-2/day if balance available