இன்றைய தங்க விலை (01-09-2020) செவ்வாய்கிழமை

இன்று இலங்கையில் பொது விடுமுறை நாள் என்பதால், கொழும்பு தங்க விலை நிர்ணய விடயங்கள் ஏதும் தொழிற்பட மாட்டாது.
நேற்றைய விலை விபரம் வருமாறு:


காலையிலேயே தங்க விலைகளை SMS ஆக பெற்றுக்கொள்ள, கீழே பட்டனை கிளிக் செய்து SMS செய்யவும். T&C*

* Get daily Srilanka gold rate to your mobile- Click above link & send the SMS – 2.5+tx/msg-Mobitel-2/day if balance available