இன்றைய தங்க விலை (02-09-2020) புதன்கிழமை

இன்று இலங்கை தங்க விலை சிறிது அதிகரிப்பினை காட்டியுள்ளது. விலை விபரம் வருமாறு.

Webp-net-resizeimage-1


இலங்கையின் தங்க விலைகளை உங்கள் போனுக்கு SMS ஆக பெற்றுக்கொள்ள கீழே பட்டனை கிளிக் செய்து SMS செய்யவும்.

Get daily Srilanka gold rate to your mobile- Click above link & send the SMS – 2.5+tx/msg-Mobitel-2/day if balance available