இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors – Wednesday, November 24

Royal Care (ISS) – 0776606471
🩺Mrs Safiya Shereen (Counselling)2:00P
🩺Dr Ajay Jayaseelan (Counselling & Family Physician)4:00P
🩺Dr Monika Amunugama (Scan)6:00P
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)6:00P
🩺Dr Akalanka Jayasingha (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)7:30P
🩺Dr Chaminda Kandauda (VOG)7:30P
🩺Dr Manjula Amarasingha8:00P
🩺Dr Yasas Jayasinghe (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)8:00P
🩺Mr Saman Wicramasignha (EEG)CALL
🩺CTG / ECG 24 Hrs
🩺Laboratory 24hours
🩺OPD 24 Hrs
🩺Optical Open (9am-8pm)
🩺X Ray – (2pm – 8pm)

தினமும் அக்குறணை வைத்தியர்கள், ஜனாஸா, தொழுகை நேரம், பாடசாலை விபரங்களை SMS மூலம் பெற்றுக் கொள்ள, கீழே உள்ள பட்டன் ஐ அழுத்தி SMS பண்ணவும் **

Akurana SMS – Get the Latest Akurana news to your mobile via SMS **

**Daily-2+tax when your phone balance is available

Read:  19 May - Thursday, Today Doctors - இன்றைய வைத்தியர்கள்