ஜனாஸா – வராகஸ்ஹின்ன சித்தி ஹுசைமா

வராகஸ்ஹின்ன சித்தி ஹுசைமா காலமானார்கள்

அன்னார் காதர் மாஸ்டரின் மனைவியும்

Lucky Stores உரிமையாளரின் சகோதரியும்

நிர்ஸான்
நிஸ்லான்
நஸ்ரின்
நஸ்ரா ஆகியோரின் தாயும்

அஸ்வர்
ஹிஷாம் ஆகியோரின் மாமியும் ஆவார்

இன்ஷா அல்லாஹ் ஜனாஸா தொழுகை. இரவு 8 மணிக்கு தாய்ப் பள்ளியில் நடைபெறும்.

தகவல் : நிர்ஸான் 0776166826

Read:  Today Doctors - Akurana - இன்றைய வைத்தியர்கள்