ஜனாஸா – வராகஸ்ஹின்ன சித்தி ஹுசைமா

வராகஸ்ஹின்ன சித்தி ஹுசைமா காலமானார்கள்

அன்னார் காதர் மாஸ்டரின் மனைவியும்

Lucky Stores உரிமையாளரின் சகோதரியும்

நிர்ஸான்
நிஸ்லான்
நஸ்ரின்
நஸ்ரா ஆகியோரின் தாயும்

அஸ்வர்
ஹிஷாம் ஆகியோரின் மாமியும் ஆவார்

இன்ஷா அல்லாஹ் ஜனாஸா தொழுகை. இரவு 8 மணிக்கு தாய்ப் பள்ளியில் நடைபெறும்.

தகவல் : நிர்ஸான் 0776166826

தினமும் அக்குறணை வைத்தியர்கள், ஜனாஸா, தொழுகை நேரம், பாடசாலை விபரங்களை SMS மூலம் பெற்றுக் கொள்ள, கீழே உள்ள பட்டன் ஐ அழுத்தி SMS பண்ணவும் **

Daily Akurana News to your Mobile via SMS. Click the Above button and send the SMS. **

* Akurana Prayer Time (அக்குறணை தொழுகை நேரம்)
* Akurana Breaking News (அக்குறணை முக்கிய செய்திகள்)
* Akurana Doctors Details (வைத்தியர்கள் விபரம்)* Akurana School News (பாடசாலை செய்திகள் )
* Janaza News (ஜனாஸா அறிவித்தல்கள்)
* Akurana Sales & Discounts (சலுகை/ தள்ளுபடி செய்திகள்)

**Daily-2+tax when your phone balance is available

Read:  அக்குறணை நகரம் வெள்ளத்தில் மூழ்கும் பிரச்சினைக்கு தீர்வு - நிமல் லன்சா