முன்னால் அமைச்சர் ஹலீமின் விஷேட வேண்டுகோள் – VIDEO

முன்னால் அமைச்சர் ஹலீம் அவர்கள் அக்குறணை மக்களுக்கு விடுக்கும் விஷேட வேண்டுகோள்

தினமும் அக்குறணை வைத்தியர்கள், ஜனாஸா, தொழுகை நேரம், பாடசாலை விபரங்களை SMS மூலம் பெற்றுக் கொள்ள, கீழே உள்ள பட்டன் ஐ அழுத்தி SMS பண்ணவும் **

Akurana SMS – Get the Latest Akurana news to your mobile via SMS **

**Daily-2+tax when your phone balance is available

Read:  19 May - Thursday, Today Doctors - இன்றைய வைத்தியர்கள்