முன்னால் அமைச்சர் ஹலீமின் விஷேட வேண்டுகோள் – VIDEO

முன்னால் அமைச்சர் ஹலீம் அவர்கள் அக்குறணை மக்களுக்கு விடுக்கும் விஷேட வேண்டுகோள்

Check Also

அக்குறணை வெள்ளப் பிரச்சினை பற்றிய எனது பார்வை

அண்மையில் (2023/12/07 மற்றும் 08 ஆம் திகதி) அக்குறணையில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு பலரது பேசுபொருளாக மாறியிருப்பதை நேரடியாகவும் சமூக வலைதளங்கள் …

You cannot copy content of this page