இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors – Thursday, October 28

Channel Centre Akurana – 0777992285
🩺Mrs Fathima Saleem (Counseling)11:00A
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Dr Hariz Mohamed4:30P
🩺Dr Musthak (VOG)5:00P
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)5:00P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)6:30P
🩺Dr Faizal (Paediatrician)7:00P
🩺Dr Zarook Shahabdeen (General Physician)8:00P
🩺Dr Chaminda Kandauda (VOG)8:30P
Royal Care (ISS) – 0776606471
🩺Dr Ajay Jayaseelan (Counselling & Family Physician)11:30A
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Mrs Nayomi Kumari (Exercise, Physiotherapist)4:00P
🩺Dr Akalanka Jayasingha (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)6:00P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)7:00P
🩺Dr Musthak (VOG)7:30P
🩺Dr Chaminda Kandauda (VOG)7:30P
🩺Dr Zarook Shahabdeen (General Physician)8:30P
🩺Dr MJ Nawshad (நெஞ்சு+இதயம் Chest+Heart)9:00P
🩺Mr Saman Wicramasignha (EEG)CALL
🩺X Ray – (2pm – 8pm)
🩺Optical Open (9am-8pm)
🩺OPD 24 Hrs
🩺Laboratory 24hours
🩺CTG / ECG 24 Hrs

தினமும் அக்குறணை வைத்தியர்கள், ஜனாஸா, தொழுகை நேரம், பாடசாலை விபரங்களை SMS மூலம் பெற்றுக் கொள்ள, கீழே உள்ள பட்டன் ஐ அழுத்தி SMS பண்ணவும் **

Daily Akurana News to your Mobile via SMS. Click the Above button and send the SMS. **

Read:  இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors - Thursday, January 20

**Daily-2+tax when your phone balance is available