இலங்கை Covid-19 நோயாளிகள் விபரம். Update LIVE

இலங்கையில் தற்போதைய கொரோனா நோயாளிகள் சம்பந்தமான முழு விபரம் மட்டும் வரைபடம்

[cov2019]

[cov2019historyc]

[cov2019history]

Previous articleபுதுக்கடையில் நடந்தது என்ன? முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான இனவாதம்
Next articleகொரோனா (Covid-19) உலக நோயாளிகள் விபரம் – LIVE Update