ஜனாஸா – குடுகல, A.C.M. நிசாம்தீன்

குடுகல, ஹைராத் மஹல்லாவை சேர்ந்த, 235 தொடங்கொள்ளயில் வசித்தவரான A.C.M. நிசாம்தீன் அவர்கள் காலமானார்கள்.

அன்னார் மர்ஹூம்களான கப்பார் லெப்பை, லதீபா உம்மா தம்பதிகளின் மகனும்,

பாத்திமுத்து ஜோஹரா அவர்களின் கணவரும்

மர்ஹூம் சஹாப்தீன் ஹாஜி, சரூக் ஹாஜி, லாபீர் ஹாஜி, மர்ஹூம் மர்ழியா, ஆரிபா, மிஸ்ரியா, கதீஜா, மர்சூனா ஆகியோரின் சகோதரரும்

அஷ்ரப், கரீம், இத்ரீஸ், இர்ஷாத் ஆகியோரின் மைத்துனரும் ஆவார்.

ஜனாஸா இன்று புதன்கிழமை (26) மாலை 4:00 மணிக்கு அக்குறணை தாய்ப்பள்ளி மையவாடிக்கு நல்லடக்கத்துக்காக எடுத்துச் செல்லப்படும்.

தினமும் அக்குறணை வைத்தியர்கள், ஜனாஸா, தொழுகை நேரம், பாடசாலை விபரங்களை SMS மூலம் பெற்றுக் கொள்ள, கீழே உள்ள பட்டன் ஐ அழுத்தி SMS பண்ணவும் **

Akurana SMS – Get the Latest Akurana news to your mobile via SMS **

**Daily-2+tax when your phone balance is available

தினமும் அக்குறணை வைத்தியர்கள், ஜனாஸா, தொழுகை நேரம், பாடசாலை விபரங்களை SMS மூலம் பெற்றுக் கொள்ள, கீழே உள்ள பட்டன் ஐ அழுத்தி SMS பண்ணவும் **

Akurana SMS – Get the Latest Akurana news to your mobile via SMS **

**Daily-2+tax when your phone balance is available

Read:  Akurana Power Cut Time