அக்குறணையில் என்னதான் நடக்கிறது?அங்குள்ளவர்களே சொல்லும் பதில்..

கண்டி, அக்குறணையில் என்னதான் நடக்கிறது?அங்குள்ளவர்களே சொல்லும் பதில்.

Check Also

அக்குறணை வெள்ளப் பிரச்சினை பற்றிய எனது பார்வை

அண்மையில் (2023/12/07 மற்றும் 08 ஆம் திகதி) அக்குறணையில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு பலரது பேசுபொருளாக மாறியிருப்பதை நேரடியாகவும் சமூக வலைதளங்கள் …

You cannot copy content of this page

Free Visitor Counters