அக்குறணை கிராம சேவகர்கள் முழு விபரம் – Telephone

அக்குறணை கிராம சேவகர்கள் பிரிவும் அவர்களது தொலைபேசி இலக்கங்களும்
Contact Numbers of Akurana Divisions Grama Niladari/ GS

1) Bulugohothenna புளுகொஹதென்ன
+94 704 144 733

2) Kasawatta – கசாவத்தை
Mr. E.G.G. Dassanayake
+94 759 727 985

3) Udawaliketiya – உட வெலிகேடிய
Mr. J.G.S.P. Bandara
+94 717 450 588
+94 759 450 588

4) Palleweliketiya – பல்லே வெலிகேடிய
+94 712 787 958

5) Dodangolla – தொடங்கொல்லை
Mr. D.G.A.M. Pushpakumara
+94 716 451 981

6) Akurana – அக்குறணை
Mrs. P.K.S.M.D. Sirinayaka
+94 713 779 957
+94 773 662 771

7) Thelembugahawatta Gama – தெலும்புகஹ-வத்த
+94 753 260 188

8) Waragashinna – வராகஸ்ஹின்ன
Mr. E.M.C.C.B. Kulathunga
+94 710 514 451
+94 759 514 451

9) Neerella – நீரல்லை
Mr. S.M. Nisar
+94 773 260 18810) Melchena – மேல்ச்சேனை
Miss. H.G.D.P. Ariyarathne
+94 712 541 823
+94 759 541 823

11) Malwanahinna மல்வானஹின்னை
Mrs. E.M.C.K. Ekanayaka
+94 775 020 757

12) Kurugoda – குருகோடை
Mr. A.F.M. Lahir
+94 718 003 149

13) Hureegolla – ஹுரிகொல்லை
Mrs. A. Lakmalee
+94 719 402 246

14) Delgastenna – தெல்கஸ்தென்ன
+94 715 750 835

15) Pangollamada – பங்கொள்ளாமடை
Mrs. H.G.N.K. Karunawathee
(Covering Duty)
+94 713 780 058
+94 773 760 650

16) Malgamandeniya – மல்கமன்தெனிய
Miss. W.M.S.K. Wijekoon
+94 719 772 733
+94 759 772 733

17) Dunuwila North – துனுவில வடக்கு
Mr. S.A.M.J.L. Bandara
+94 719 005 096
+94 759 005 096

18) Dunuwila South – துனுவில தெற்கு
Mr. M.M. Nandana Kumara
+94 711 117 743
+94 713 780 037

19) Mawathupola – மாவத்துபோல
Mr. E.M.N. Bandara
+94 718 222 870
+94 713 780 075

20) Konakalagala – கொனகலகல
+94 713 779 992

21) Dippitiya – திப்பிடிய
Mr. D.M.R.C.D. Ruwansinghe
+94 715 867 669
+94 759 667 669

22) Kurundugaha Ela – குருந்துகஹ-எல
Mr. Anandha
+94 716 148 910

23) Uggala – உக்கல
+94 716 148 910

Compiled by:
AHC – Akurana Health Committee

Check Also

அக்குறணை வெள்ளப் பிரச்சினை பற்றிய எனது பார்வை

அண்மையில் (2023/12/07 மற்றும் 08 ஆம் திகதி) அக்குறணையில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு பலரது பேசுபொருளாக மாறியிருப்பதை நேரடியாகவும் சமூக வலைதளங்கள் …

You cannot copy content of this page