ஜனாஸா அறிவித்தல் – அப்துல் வஹாப் ஹாஜி

குருந்துகஹ-எல, சலாம் மஹல்லா. அப்துல் வஹாப் ஹாஜி அவர்கள் காலமானார். (Gold Jewellers Kandy)

அன்னார் காலம் சென்ற அஹ்மத் முஹம்மத் ஹாஜி அவர்களில் மகனும்,

துனுவில ரோட் அப்துல் சலீம் ஹாஜி அவர்களின் சகோதரரும்

ஹாஜிகளான ரம்சான், பெரோஸ், பைஸ், ரினாஸ் அவர்களின் மாமனாரும்

இன்பாஸ் அவர்களின் தந்தையும் ஆவார்கள்

தினமும் அக்குறணை வைத்தியர்கள், ஜனாஸா, தொழுகை நேரம், பாடசாலை விபரங்களை SMS மூலம் பெற்றுக் கொள்ள, கீழே உள்ள பட்டன் ஐ அழுத்தி SMS பண்ணவும் **

Akurana SMS – Get the Latest Akurana news to your mobile via SMS **

**Daily-2+tax when your phone balance is available

Salam Mahalla Kurundugaha Ela
Abdul Wahab Haji (Gold Jewellers Kandy) Passed Away
Son Of Late Ahmed Mohamed Haji
Brother Of Abdul Saleem Haji(Dunuwila Road).
Father Of Infaz.
Father In Law Of Haji Ramzan,Feroz,Faiz And Rinaz.

Read:  Today Doctors - Akurana - இன்றைய வைத்தியர்கள்