இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors – Friday, September 24

Channel Centre Akurana – 0777992285
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Mrs Fathima Saleem (Counseling)3:00P
🩺Dr Faizal (Paediatrician)4:00P
🩺Dr Hariz Mohamed4:30P
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)5:00P
🩺Dr Chaminda Kandauda (VOG)8:00P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)CALL
Royal Care (ISS) – 0776606471
🩺CTG / ECG 24 Hrs
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Dr Ajay Jayaseelan (Counselling & Family Physician)4:00P
🩺Dr Akalanka Jayasingha (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)6:30P
🩺Dr Chaminda Kandauda (VOG)7:00P
🩺Dr Yasas Jayasinghe (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)7:00P
🩺Dr MJ Nawshad (நெஞ்சு+இதயம் Chest+Heart)9:00P
🩺Laboratory 24hours
🩺OPD 24 Hrs
🩺Optical Open (9am-8pm)
🩺X Ray – (2pm – 8pm)

தினமும் அக்குறணை வைத்தியர்கள், ஜனாஸா, தொழுகை நேரம், பாடசாலை விபரங்களை SMS மூலம் பெற்றுக் கொள்ள, கீழே உள்ள பட்டன் ஐ அழுத்தி SMS பண்ணவும் **

Daily Akurana News to your Mobile via SMS. Click the Above button and send the SMS. **

Read:  ஜனாஸா - 7ம் கட்டை, அஹமத் முஹம்மத்

**Daily-2+tax when your phone balance is available