இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors – Sunday, September 19

Royal Care (ISS) – 0776606471
🩺Dr Akalanka Jayasingha (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)1:00P
🩺Dr Yasas Jayasinghe (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)1:00P
🩺Dr Chinthaka Godingamuwa (VP)12:00P
🩺Dr Chaminda Kandauda (VOG)2:00P
🩺Dr Duminda Yasarathna (Chest Physician)3:00P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)5:00P
🩺Dr Arambepola (Child /Pediatrician)5:30P
🩺Dr Ruwan Herath (Radiologist)6:30P
🩺Dr R C B Rajakaruna (V.S)8:30P
🩺Dr MJ Nawshad (நெஞ்சு+இதயம் Chest+Heart)9:00P
🩺Dr Amal Thilakarathne (Rheumatologist)CALL
🩺Dr Chandana Herath (VOS)CALL
🩺Dr Yoonus Siraj (OMF Surgeon)CALL
🩺Mr Saman Wicramasignha (EEG)CALL
🩺Mrs Nazla Najmudeen (Speech பேச்சு)CALL
🩺CTG / ECG 24 Hrs
🩺Laboratory 24hours
🩺OPD 24 Hrs
🩺Optical Open (9am-8pm)
🩺X Ray – (2pm – 8pm)
Channel Centre Akurana – 0777992285
🩺Dr M.N.M. Nuzair (Gastrointestinal Surgeon)11:00A
🩺Mrs Fathima Saleem (Counseling)11:00A
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Dr Chaminda Kandauda (VOG)3:30P
🩺Dr Hariz Mohamed4:30P
🩺Dr Arambepola (Child /Pediatrician)5:00P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)5:30P
🩺Mrs Nazla Najmudeen (Speech பேச்சு)CALL
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)CALL

தினமும் அக்குறணை வைத்தியர்கள், ஜனாஸா, தொழுகை நேரம், பாடசாலை விபரங்களை SMS மூலம் பெற்றுக் கொள்ள, கீழே உள்ள பட்டன் ஐ அழுத்தி SMS பண்ணவும் **

Daily Akurana News to your Mobile via SMS. Click the Above button and send the SMS. **

* Akurana Prayer Time (அக்குறணை தொழுகை நேரம்)
* Akurana Breaking News (அக்குறணை முக்கிய செய்திகள்)
* Akurana Doctors Details (வைத்தியர்கள் விபரம்)
* Akurana School News (பாடசாலை செய்திகள் )
* Janaza News (ஜனாஸா அறிவித்தல்கள்)
* Akurana Sales & Discounts (சலுகை/ தள்ளுபடி செய்திகள்)

**Daily-2+tax when your phone balance is available

Previous articleநுகர்வோர் அதிகார சபையின் பணிப்பாளர் நாயகம் பதவி விலக தீர்மானம்
Next articleரத்வத்தையின் செயற்பாடுகள் – “சிறைகளுக்குள் புகும் அடக்குமுறைகள்”