இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors – Saturday, September 11

Channel Centre Akurana – 0777992285
🩺Mr Krishantha (E.E.G)12:00P
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Dr Mahinada Weerasekara (Eye Surgeon)4:00P
🩺Dr M.N.M. Nuzair (Gastrointestinal Surgeon)4:00P
🩺Dr Mrs Anushki Wijeywardhana (Dermatologist)4:00P
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)4:00P
🩺Dr Faizal (Paediatrician)6:00P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)6:00P
🩺Dr Zarook Shahabdeen (General Physician)7:00P
Royal Care (ISS) – 0776606471
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)1:00P
🩺Dr Hariz Mohamed1:00P
🩺Mrs Derling Rajapaksha (Occupational)1:00P
🩺Dr Buddini Disanayaka (Dermatologist)12:00P
🩺Dr Senthuran (Oncologist – Cancer)12:00P
🩺Mrs Zaneera Begum (Counselling)2:00P
🩺Dr Monika Amunugama (Scan)3:00P
🩺Dr (Mrs) Nuzair (Pediatric Endodontics)4:00P
🩺Dr Akalanka Jayasingha (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)4:00P
🩺Dr Yasas Jayasinghe (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)4:30P
🩺Dr Mahinada Weerasekara (Eye Surgeon)5:00P
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)5:00P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)6:00P
🩺Dr Chandana Herath (VOS)7:00P
🩺Dr Zarook Shahabdeen (General Physician)7:30P
🩺Dr MJ Nawshad (நெஞ்சு+இதயம் Chest+Heart)9:00P
🩺Dr R C B Rajakaruna (V.S)CALL
🩺CTG / ECG 24 Hrs
🩺Laboratory 24hours
🩺OPD 24 Hrs
🩺Optical Open (9am-8pm)
🩺X Ray – (2pm – 8pm)

தினமும் அக்குறணை வைத்தியர்கள், ஜனாஸா, தொழுகை நேரம், பாடசாலை விபரங்களை SMS மூலம் பெற்றுக் கொள்ள, கீழே உள்ள பட்டன் ஐ அழுத்தி SMS பண்ணவும் **

Daily Akurana News to your Mobile via SMS. Click the Above button and send the SMS. **

* Akurana Prayer Time (அக்குறணை தொழுகை நேரம்)
* Akurana Breaking News (அக்குறணை முக்கிய செய்திகள்)
* Akurana Doctors Details (வைத்தியர்கள் விபரம்)
* Akurana School News (பாடசாலை செய்திகள் )
* Janaza News (ஜனாஸா அறிவித்தல்கள்)
* Akurana Sales & Discounts (சலுகை/ தள்ளுபடி செய்திகள்)

**Daily-2+tax when your phone balance is available

Previous articleஇலங்கையில் பாரிய உணவுத் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம்
Next articleஎதிர்காலத்தில் விலை மேலும் அதிகரிக்கும்