இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors – Wednesday, September 01

Channel Centre Akurana – 0777992285
🩺Mrs Fathima Saleem (Counseling)11:00A
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Dr Faizal (Paediatrician)4:00P
🩺Dr Mrs Anushki Wijeywardhana (Dermatologist)4:00P
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)5:00P
🩺Dr Hariz Mohamed6:30P
🩺Dr Chaminda Kandauda (VOG)8:00P
Royal Care (ISS) – 0776606471
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Dr Ajay Jayaseelan (Counselling & Family Physician)4:00P
🩺Dr Amila Sashanka Rathnayake (Plastic Surgeon)4:00P
🩺Dr Monika Amunugama (Scan)6:00P
🩺Dr Yasas Jayasinghe (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)6:00P
🩺Dr Akalanka Jayasingha (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)6:30P
🩺Dr Chaminda Kandauda (VOG)7:00P
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)CALL
🩺CTG / ECG 24 Hrs
🩺Laboratory 24hours
🩺OPD 24 Hrs
🩺Optical Open (9am-8pm)
🩺X Ray – (2pm – 8pm)

தினமும் அக்குறணை வைத்தியர்கள், ஜனாஸா, தொழுகை நேரம், பாடசாலை விபரங்களை SMS மூலம் பெற்றுக் கொள்ள, கீழே உள்ள பட்டன் ஐ அழுத்தி SMS பண்ணவும் **

Daily Akurana News to your Mobile via SMS. Click the Above button and send the SMS. **

* Akurana Prayer Time (அக்குறணை தொழுகை நேரம்)
* Akurana Breaking News (அக்குறணை முக்கிய செய்திகள்)
* Akurana Doctors Details (வைத்தியர்கள் விபரம்)
* Akurana School News (பாடசாலை செய்திகள் )
* Janaza News (ஜனாஸா அறிவித்தல்கள்)
* Akurana Sales & Discounts (சலுகை/ தள்ளுபடி செய்திகள்)

**Daily-2+tax when your phone balance is available

Previous articleஜனாஸா – குருந்துகஹ எல – பாத்திமா அசானி
Next articleஜப்பானில் மேலும் ஒரு மில்லியன் மொடர்னா தடுப்பு மருந்து நீக்கம்