இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors – Sunday, August 22

Channel Centre Akurana – 0777992285
🩺Dr Dusantha Medagedara(சுவாசம், சளி Respiratory)2:00P
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Mrs Nazla Najmudeen (Speech பேச்சு)4:00P
🩺Dr Hariz Mohamed4:30P
🩺Dr Arambepola (Child /Pediatrician)5:00P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)6:00P
🩺Mrs Fathima Saleem (Counseling)
பாத்திமா சலீம் (கவுன்செல்லிங்)
CALL
Royal Care (ISS) – 0776606471
🩺Dr Yasas Jayasinghe (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)12:00P
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Dr Ruwan Herath (Radiologist)5:00P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)6:00P
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)6:00P
🩺Dr Rajakaruna (Surgeon)8:30A
🩺CTG / ECG 24 Hrs
🩺Laboratory 24hours
🩺OPD 24 Hrs
🩺Optical Open (9am-8pm)
🩺X Ray – (2pm – 8pm)

தினமும் அக்குறணை வைத்தியர்கள், ஜனாஸா, தொழுகை நேரம், பாடசாலை விபரங்களை SMS மூலம் பெற்றுக் கொள்ள, கீழே உள்ள பட்டன் ஐ அழுத்தி SMS பண்ணவும் **

Daily Akurana News to your Mobile via SMS. Click the Above button and send the SMS. **

Read:  ஜனாஸா - 1ம் கட்டை, சித்தி மர்ஜான்

**Daily-2+tax when your phone balance is available