இன்றைய தங்க விலை (20-08-2020) வியாழக்கிழமை

இன்றைய இலங்கையின் தங்க விலையானது பவுனுக்கு ரூபா 1000த்தால் குறைவடைந்துள்ளது.


காலையிலேயே தங்க விலைகளை SMS ஆக பெற்றுக்கொள்ள, கீழே பட்டனை கிளிக் செய்து SMS செய்யவும். T&C*

* Get daily Srilanka gold rate to your mobile- Click above link & send the SMS – 2.5+tx/msg-Mobitel-2/day if balance available