இன்றைய தங்க விலை (21-08-2020) வெள்ளிக்கிழமை

மீண்டும் இலங்கையில் தங்கத்தில் விலை சிறிது சரிவினை சுட்டிகாட்டியுள்ளது. இன்றைய விலை விபரம்.


காலையிலேயே தங்க விலைகளை SMS ஆக பெற்றுக்கொள்ள, கீழே பட்டனை கிளிக் செய்து SMS செய்யவும். T&C*

* Get daily Srilanka gold rate to your mobile- Click above link & send the SMS – 2.5+tx/msg-Mobitel-2/day if balance available