இன்றைய தங்க விலை (26-08-2020) புதன்கிழமை

மீண்டும் இன்று இலங்கை தங்க விலையினில் வீழ்ச்சியினை கண்டுள்ளது. இன்றைய மதிப்பின்படி சுத்த தங்கமானது பவுனுக்கு ரூபா 99,500 பெறுமதியினை கொண்டுள்ளது.

Webp-net-resizeimage

தவறாமல் தினமும் காலையில் தங்க விலைகளை உங்கள் போனுக்கு SMS ஆக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா? கீழே பட்டனை கிளிக் செய்து SMS செய்யவும்.

Click above link & send the SMS- 2.5+tx/msg-Mobitel-2/day

Read:  இலங்கையின் இன்றைய தங்க விலை பற்றிய விபரம் - Today Sri Lanka Gold Price