இன்றைய தங்க விலை (26-08-2020) புதன்கிழமை

மீண்டும் இன்று இலங்கை தங்க விலையினில் வீழ்ச்சியினை கண்டுள்ளது. இன்றைய மதிப்பின்படி சுத்த தங்கமானது பவுனுக்கு ரூபா 99,500 பெறுமதியினை கொண்டுள்ளது.

Webp-net-resizeimage


காலையிலேயே தங்க விலைகளை SMS ஆக பெற்றுக்கொள்ள, கீழே பட்டனை கிளிக் செய்து SMS செய்யவும். T&C*

* Get daily Srilanka gold rate to your mobile- Click above link & send the SMS – 2.5+tx/msg-Mobitel-2/day if balance available