இன்றைய தங்க விலை (31-08-2020) திங்கட்கிழமை

மீண்டும் சிறிது அதிகரிப்பினை காட்டியுள்ளது இன்றைய இலங்கை தங்க விலை.


காலையிலேயே தங்க விலைகளை SMS ஆக பெற்றுக்கொள்ள, கீழே பட்டனை கிளிக் செய்து SMS செய்யவும். T&C*

* Get daily Srilanka gold rate to your mobile- Click above link & send the SMS – 2.5+tx/msg-Mobitel-2/day if balance available