இன்றைய தங்க விலை (15-08-2020) சனிக்கிழமை


காலையிலேயே தங்க விலைகளை SMS ஆக பெற்றுக்கொள்ள, கீழே பட்டனை கிளிக் செய்து SMS செய்யவும். T&C*

* Get daily Srilanka gold rate to your mobile- Click above link & send the SMS – 2.5+tx/msg-Mobitel-2/day if balance available

கடந்த 12ம் திகதி முதல் இலங்கையின் தங்க விலைகளில் எவ்வித மாற்றமும் இல்லாமல் தொடந்து ஒரு நிலையான விலையினை கொண்டு காணப்படுகின்றது. இவ்வாறான நிலைமையானது தங்கம் விற்பனை செய்வோருக்கும் அதனை வாங்குபவர்களுக்கும் ஒரு சாதகமான காலமாகும்.