இன்றைய தங்க விலை (15-08-2020) சனிக்கிழமை

தவறாமல் தினமும் காலையில் தங்க விலைகளை உங்கள் போனுக்கு SMS ஆக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா? கீழே பட்டனை கிளிக் செய்து SMS செய்யவும்.

Click above link & send the SMS- 2.5+tx/msg-Mobitel-2/day

கடந்த 12ம் திகதி முதல் இலங்கையின் தங்க விலைகளில் எவ்வித மாற்றமும் இல்லாமல் தொடந்து ஒரு நிலையான விலையினை கொண்டு காணப்படுகின்றது. இவ்வாறான நிலைமையானது தங்கம் விற்பனை செய்வோருக்கும் அதனை வாங்குபவர்களுக்கும் ஒரு சாதகமான காலமாகும்.

Read:  இலங்கையின் இன்றைய தங்க விலை பற்றிய விபரம் - Today Sri Lanka Gold Price