ஜனாஸா அறிவித்தல் – ரஹ்மத் உம்மா

அக்குறணை ஏலாம் கட்டை , பத்ரீயீன் மஹல்லாவை சேர்ந்த ரஹ்மத் உம்மா அவர்கள் காலமானார்கள்.

காலம் சென்ற மர்ஹூம் செய்யத் அஹமத் அவர்களின் மனைவியும்.

புவாத், ஹாரிஸ், பெளமி, சினான் அவர்களின் அன்பு தாயாரும்

பெளஸர், அன்சார் அவர்களின் மாமியாரும் ஆவார்கள்

ஜனாஸா நாளை (01-04-2020) காலை 7 மணிக்கு அக்குரணை பெரிய பள்ளிவாயிலில் இடம்பெறும்.

Akurana 07, Badreen Mahalla. Rahmath Umma passed away.
Wife of Marhoom Seyyad Ahmed
Mother of Fuward, Haris, Fawmy, Shinan
Mother-in-law of Fawzer, Ansar
Janaza Tomorrow at 7.00AM at Akurana Grande Masjid.

தினமும் அக்குறணை வைத்தியர்கள், ஜனாஸா, தொழுகை நேரம், பாடசாலை விபரங்களை SMS மூலம் பெற்றுக் கொள்ள, கீழே உள்ள பட்டன் ஐ அழுத்தி SMS பண்ணவும் **

Akurana SMS – Get the Latest Akurana news to your mobile via SMS **

**Daily-2+tax when your phone balance is available

Read:  ஜனாஸா - கஸாவத்தை, பாத்திமா ரம்ஸானியா