இன்றைய வைத்தியர்கள் Today Doctors – Monday , August 16

அக்குறணையில் இன்றைய வைத்தியர் வருகைகள் விபரம்.
Today Akurana Doctors visits details…
Date: Monday, August 16, 2021

Royal Care (ISS) – 0776606471
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Mrs Nayomi Kumari (Exercise, Physiotherapist)4:00P
🩺Dr Arambepola (Child /Pediatrician)5:00P
🩺Dr Akalanka Jayasingha (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)7:30P
🩺Dr Yasas Jayasinghe (எலும்பு Orthopaedic Surgeon)7:30P
🩺Dr Chaminda Kandauda (VOG)9:00P
🩺Dr MJ Nawshad (நெஞ்சு+இதயம் Chest+Heart)9:00P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)CALL
🩺CTG / ECG 24 Hrs
🩺Laboratory 24hours
🩺OPD 24 Hrs
🩺Optical Open (9am-8pm)
🩺X Ray – (2pm – 8pm)
Channel Centre Akurana – 0777992285
🩺Dr Amal Rifay (Skin, Hair, Cosmetologist)2:00P
🩺Dr Faizal (Paediatrician)4:00P
🩺Dr Shafi Shahabdeen (Circumcision)4:00P
🩺Mr Farzan Mohamed (Physiotherapist)6:00P
🩺Dr Chaminda Kandauda (VOG)7:30P
🩺Dr Darshana Desilva (VOG)CALL
🩺Mrs Fathima Saleem (Counseling)CALL

தினமும் அக்குறணை வைத்தியர்கள், ஜனாஸா, தொழுகை நேரம், பாடசாலை விபரங்களை SMS மூலம் பெற்றுக் கொள்ள, கீழே உள்ள பட்டன் ஐ அழுத்தி SMS பண்ணவும் **

Daily Akurana News to your Mobile via SMS. Click the Above button and send the SMS. **

* Akurana Prayer Time (அக்குறணை தொழுகை நேரம்)
* Akurana Breaking News (அக்குறணை முக்கிய செய்திகள்)
* Akurana Doctors Details (வைத்தியர்கள் விபரம்)
* Akurana School News (பாடசாலை செய்திகள் )
* Janaza News (ஜனாஸா அறிவித்தல்கள்)
* Akurana Sales & Discounts (சலுகை/ தள்ளுபடி செய்திகள்)

**Daily-2+tax when your phone balance is available

Previous articleசெப்டெம்பரில் இலங்கை வரவுள்ள ஐரோப்பிய ஒன்றிய பாராளுமன்ற குழு – மரிக்கார் எம்.பி.
Next articleரிஷாத் பதியூதீனின் மைத்துனருக்கு பிணை