இலங்கையிலுள்ள 2 இலட்சம் சீன பிரஜைகளுக்கு சினோ பார்ம் முதலாவது டோஸ் செலுத்தப்பட்டது

இலங்கையில் வியாழக்கிழமை மாத்திரம் 76,694 பேருக்கு, சீனாவின் சினோ பார்ம் தடுப்பூசியின் முதலாவது டோஸ் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

அதேபோன்று சினோ பார்ம் தடுப்பூசியின் இரண்டாவது டோஸ், 2 இலட்சத்து 1%ஆயிரத்து 962 பேருக்கு வியாழக்கிழமை செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

சுகாதார அமைச்சின் தொற்று நோயியல் பிரிவு வெளியிட்டுள்ள ஊடக அறிக்கையிலேயே இந்த விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதேவேளை கொவிசீல்ட் தடுப்பூசியின் இரண்டாவது டோஸ் 8 இலட்சத்து 69,853 பேருக்கு இதுவரை செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

அதேபோன்று ஸ்புட்னிக் ஏ தடுப்பூசியின் முதலாவது டோஸ் 1 இலட்சத்து 59,081 பேருக்கும் அதன் இரண்டாவது டோஸ் 14 , 516 பேருக்கும் இதுவரை செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேலும் பைசர் தடுப்பூசியின் முதலாவது டோஸ் 2 இலட்சத்து 51,963 பேருக்கு செலுத்தப்பட்டுள்ள அதேவேளை

மொடர்னா தடுப்பூசியின் முதலாவது டோஸ் 7 இலட்சத்து 61ஆயிரத்து 136 செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதேவேளை இலங்கையிலுள்ள சீன பிரஜைகள் 2 இலட்சத்து 865 பேருக்கு, சினோ பார்ம் தடுப்பூசியின் முதலாவது டோஸ் செலுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் இரண்டாவது டோஸ் 2, 435 பேருக்கு செலுத்தப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. (தினக்குரல் 15-8-21)

Read:  இலங்கையின் இன்றைய தங்க விலை பற்றிய விபரம் - Today Srilanka Gold Price