ஜனாஸா – துணுவில ரோட், ஹரிஸ்

அக்குறணை – துணுவில வீதி
ஹரிஸ் அவர்கள் காலமானார்கள்

அன்னார் அப்துல் முயீன், அஸ்லம் அவர்களின் அன்பு சகோதரர் ஆவார்

யாஅல்லாஹ் அவர்களின் பாவங்கள் அனைத்தையும் மன்னித்து ஜென்னதுல் பிர்தெளஸ் எனும் சுவர்க்கத்தை வழங்கிவிடுவாயாக
ஆமீன்..‎

Dunuwila Road
Haris Passed away
Brother Of Abdul Mueen and Aslam

தினமும் அக்குறணை வைத்தியர்கள், ஜனாஸா, தொழுகை நேரம், பாடசாலை விபரங்களை SMS மூலம் பெற்றுக் கொள்ள, கீழே உள்ள பட்டன் ஐ அழுத்தி SMS பண்ணவும் **

Daily Akurana News to your Mobile via SMS. Click the Above button and send the SMS. **

**Daily-2+tax when your phone balance is available

Read:  ஜனாஸா - தெலும்பு கஹ வத்தை , சித்தி பாத்திமா