akurana janaza news 0360

ஜனாஸா – கஸாவத்தை, முஹம்மத் மூசீன்

481 கஸாவத்தை ஹுதா மஹல்லா

முஹம்மத் மூசீன் (குவைத்தில்) அவர்கள் காலமானார்கள்
இன்னா-லில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிஊன்

மர்ஹூம் முஹம்மத் ஸாலிஹ், சபா உம்மா தம்பதிகளின் மகனும்

சரீனா அவர்களின் அன்பு கணவரும்

அஸ்லான்
அஷ்கர் அவர்களின் அன்பு தந்தையும்

முஹம்மத் சமீன்
ஜன்னத் உம்மா
ஜிப்ரியா உம்மா அவர்களின் சகோதரரும் ஆவார்

அறிவிப்பவர் மகன் – அஸ்லான்

Check Also

Janaza – அஸ்ஹர் (Azhar ) – கஸாவத்தை (Kasawatte),

No 45/B கஸாவத்தை (Kasawatte), ஸம் ஸம் மஹல்லா (Zam Zam Mahalla) அஸ்ஹர் (லக்ஸபதி மாமா குடும்பம்) அவர்கள் …

You cannot copy content of this page