ஜனாஸா – கஸாவத்தை, முஹம்மத் மூசீன்

481 கஸாவத்தை ஹுதா மஹல்லா

முஹம்மத் மூசீன் (குவைத்தில்) அவர்கள் காலமானார்கள்
இன்னா-லில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிஊன்

மர்ஹூம் முஹம்மத் ஸாலிஹ், சபா உம்மா தம்பதிகளின் மகனும்

சரீனா அவர்களின் அன்பு கணவரும்

அஸ்லான்
அஷ்கர் அவர்களின் அன்பு தந்தையும்

முஹம்மத் சமீன்
ஜன்னத் உம்மா
ஜிப்ரியா உம்மா அவர்களின் சகோதரரும் ஆவார்

அறிவிப்பவர் மகன் – அஸ்லான்

தினமும் அக்குறணை வைத்தியர்கள், ஜனாஸா, தொழுகை நேரம், பாடசாலை விபரங்களை SMS மூலம் பெற்றுக் கொள்ள, கீழே உள்ள பட்டன் ஐ அழுத்தி SMS பண்ணவும் **

Daily Akurana News to your Mobile via SMS. Click the Above button and send the SMS. **

**Daily-2+tax when your phone balance is available

Read:  ஜனாஸா - தெலும்பு கஹ வத்தை , சித்தி பாத்திமா