புதிய அமைச்சர்கள் ஜனாதிபதி முன்னிலையில் பதவிகளை ஏற்பு – முழு விபர இணைப்பு

ஜனாதிபதி கோட்டபய ராஜபக்ஷ: பாதுகாப்பு அமைச்சர்

பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ: நிதி, புத்த சசனா, மத மற்றும் கலாச்சார விவகாரங்கள், நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீட்டுவசதி அமைச்சர்.

முகமது அலி சப்ரி: நீதி அமைச்சர்

நிமல் சிரிபாலா டி சில்வா: தொழிலாளர் அமைச்சர்.

ஜி.எல். பீரிஸ்: கல்வி அமைச்சர்

பவித்ரா தேவி வன்னியராச்சி: சுகாதார அமைச்சர்.

தினேஷ் குணவர்தன: வெளியுறவு அமைச்சர்

டக்ளஸ் தேவானந்தா: மீன்வளத்துறை அமைச்சர்.

காமினி லோகுகே: போக்குவரத்து அமைச்சர்.

பண்டுலா குணவர்தன: வர்த்தக அமைச்சர்

சி.பி.ரத்நாயக்க: வனவிலங்கு மற்றும் வன பாதுகாப்பு அமைச்சர்

ஜனக பந்தரா தென்னகூன்: பொது நிர்வாகம், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைச்சர்.

கெஹெலியா ரம்புக்வெல்லா: ஊடக அமைச்சர்

சாமல் ராஜபக்ஷ: நீர்ப்பாசன அமைச்சர்

டல்லஸ் அலகாபெருமா: மின் அமைச்சர்

ஜான்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ: நெடுஞ்சாலை அமைச்சர்

விமல் வீரவன்ஸா: கைத்தொழில் அமைச்சர்

மஹிந்த அமரவீர: சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர்

எஸ்.எம்.சந்திரசேன: நில அமைச்சர்

மஹிந்தானந்தா அலுத்கமகே: வேளாண் அமைச்சர்

வாசுதேவ நானாயக்கார: நீர் வழங்கல் அமைச்சர்

உதய கம்மன்பிலா: எரிசக்தி அமைச்சர்

ரமேஷ் பதிரானா: தோட்டத்துறை அமைச்சர்

பிரசன்னா ரனதுங்க: சுற்றுலா அமைச்சர்

ரோஹிதா அபேகுணவர்தன: துறைமுக அமைச்சர்

நமல் ராஜபக்ஷ: விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் விவகார அமைச்சர்

தவறாமல் தினமும் காலையில் தங்க விலைகளை உங்கள் போனுக்கு SMS ஆக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா? கீழே பட்டனை கிளிக் செய்து SMS செய்யவும்.

Click above link & send the SMS- 2.5+tx/msg-Mobitel-2/day

Read:  மீண்டும் ரணில் !!