Janaza – புளுகொஹதென்ன உம்மு ஹபீபா

274 புளுகொஹதென்ன தாய் பள்ளி மஹல்லா

உம்மு ஹபீபா அவர்கள் காலமானார்கள்
இன்னா-லில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிஊன்

சலாஹுதீன், மொஹிதீன் பாத்திமா தம்பதிகளின் மகளும்

மர்ஹூம் டைவர் இஸ்மாயில் அவர்களின் அன்பு மனைவியும்

மர்ஹூம் ரமீஸ்
இம்தியாஸ் (Excellance.)
அனீஸ்
ஜனீஸ்
நஷ்லியா
ஆயிஷா
அவர்களின் அன்பு தாயும்

மர்ஹுமா கதீஜா
மலீஹா
பளீலா உம்மா
சாஹுல் ஹமீத்
அவர்களின் சகோதரியும் ஆவார்

அன்னாருக்காக துஆ செய்யும்படி வேண்டிக் கொள்கின்றோம்.

Read:  Today Doctors - Akurana - இன்றைய வைத்தியர்கள்