தொழிற்சாலைக்கு வழங்கப்படும் ஒக்சிஜென்னை கட்டுப்படுத்தும் சாத்தியம்

கோவிட்டின் மூன்றாவது அலை மூலம் சுகாதார சேவைக்கு தினசரி ஆக்ஸிஜன் தேவை பத்தாயிரம் லிட்டர் அதிகரித்ததன் காரணமாக, அவசர காலங்களில் தொழில்துறைக்கு வழங்கப்படும் ஆக்ஸிஜன் சிலிண்டர்களின் எண்ணிக்கையை குறைக்க அரச மருந்து ஒழுங்குமுறை மற்றும் வழங்கல் அமைச்சகம் திட்டமிட்டுள்ளது.

கோவிட் நிமோனியாவைத் தடுக்க கோவிட் நோயாளிகளுக்கு அதிக ஆக்ஸிஜன் கொடுக்க வேண்டிய நிலை காணப்படுகிறது. இது பிரிட்டிஷ் திரிபு வைரஸ் சுவாச அமைப்பில் ஏற்படும் தாக்கத்தை குறைக்க முயல்கிறது. சுகாதார அமைச்சின் கீழ் உள்ள மருத்துவமனைகளின் தினசரி ஆக்ஸிஜன் தேவை 22,000 லிட்டர். இந்த வார புதன்கிழமைக்குள், அந்த தேவை 28,000 லிட்டராக உயர்ந்துள்ளது.

இந்த வாரம் புதன்கிழமை நிலவரப்படி, சுகாதார அமைச்சுக்கு ஆக்ஸிஜனை வழங்கும் இரு நிறுவனங்களிலும் 80 மெட்ரிக் டன் ஆக்ஸிஜன் இருந்தது. மற்ற சுவாசக் கோளாறுகளுக்கு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்படும் நோயாளிகளுக்கும் ஆக்ஸிஜன் தேவைப்படுகிறது. இருப்பினும், கூடுதல் ஆக்ஸிஜனை சேமிக்க சிங்கப்பூரிலிருந்து நான்கு 20,000 லிட்டர் சேமிப்பு தொட்டிகளை இறக்குமதி செய்ய ஆக்ஸிஜன் உற்பத்தியாளர்கள் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர். தற்போது இரண்டு தொட்டிகள் நாட்டிற்கு வரவழைக்கப் பட்டுள்ளது.

அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு ஆக்ஸிஜனை வழங்க சுகாதார அமைச்சகம் ஆண்டுக்கு ரூ. 3,000 மில்லியன் செலவிடுகிறது. கோவிட் நோயாளிகளுக்கு எந்தவிதமான பற்றாக்குறையும் இல்லாமல் ஆக்ஸிஜனை வழங்க அரச மருந்து ஒழுங்குமுறை மற்றும் வழங்கல் அமைச்சகம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

SOURCEஅருண - உதயஜீவா ஏகநாயக்க