இன்றைய தங்க விலை (08-04-2021) வியாழக்கிழமை

இன்றைய தங்க விலையானது பவுனுக்கு ரூபா 500 அதிகரிப்பினை காட்டியுள்ளது, இன்றைய தங்க விலை விபரம் வருமாறு

தவறாமல் தினமும் காலையில் தங்க விலைகளை உங்கள் போனுக்கு SMS ஆக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா? கீழே பட்டனை கிளிக் செய்து SMS செய்யவும்.

Click above link & send the SMS- 2.5+tx/msg-Mobitel-2/day

Previous articleசீன ஆக்கிரமிப்பு சிங்களவர்களிடையே விரைவில் கிளர்ச்சியை உருவாக்கும்
Next articleஅக்குறணை அஸ்ஹர் தேசிய பாடசாலைக்கு முன் ஆர்ப்பாட்டம்