முகமூடி (Face Mask) எப்போது, எப்படி பயன்படுத்துவது.

முகமூடியை எப்போது பயன்படுத்த வேண்டும்

நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருந்தால், COVID19 நோய்த்தொற்று இருப்பதாக சந்தேகிக்கப்படும் ஒருவரை நீங்கள் கவனித்துக்கொண்டால் மட்டுமே நீங்கள் முகமூடி அணிய வேண்டும்.

உங்களுக்கு இருமல் அல்லது தும்மல் இருப்பதாக இருந்தால் முகமூடியை அணியுங்கள்.

sanitizer அல்லது சோப்பு + தண்ணீருடன் மூலமாக அடிக்கடி கை சுத்தம் செய்பவராக இருந்தால் மாத்திரமே முகமூடிகள் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

நீங்கள் முகமூடி அணிந்தால், அதை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது மற்றும் அதை முறையாக அப்புறப்படுத்துவது பற்றி உங்களுக்குத் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

ஒரு முகமூடியை எப்படிப் போடுவது, பயன்படுத்துவது, கழற்றுவது மற்றும் அப்புறப்படுத்துவது

https://www.youtube.com/watch?v=lrvFrH_npQI

முகமூடியைப் போடுவதற்கு முன், sanitizer அல்லது சோப்பு + தண்ணீருடன் மூலமாக கைகளை சுத்தம் செய்யுங்கள்.

முகமூடியுடன் வாய் மற்றும் மூக்கை மூடி, உங்கள் முகத்திற்கும் முகமூடிக்கும் இடையில் எந்த இடைவெளியும் இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

முகமூடியைப் பயன்படுத்தும் போது அதைத் தொடுவதைத் தவிர்க்கவும்; நீங்கள் அப்படி செய்தால் உடனடியாக sanitizer அல்லது சோப்பு + தண்ணீருடன் மூலமாக கைகளை சுத்தம் செய்யுங்கள்.

முகமூடியை ஈரமானவுடன் புதியதாக மாற்றவும், ஒற்றை பயன்பாட்டு முகமூடிகளை மீண்டும் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

முகமூடியை அகற்ற: பின்னால் இருந்து அகற்றவும் (முகமூடியின் முன்புறத்தைத் தொட வேண்டாம்); அகற்றிய முக மூடியை உடனடியாக மூடிய தொட்டியில் இடவும், பின் sanitizer அல்லது சோப்பு + தண்ணீருடன் மூலமாக கைகளை சுத்தம் செய்யுங்கள்..

SOURCEWHO